e-logistik* effektiviserar sin administration med hjälp av 4E2

Med hjälp av en molnlösning från 4E2 har e-logistik kunnat effektivisera sin administration av leverantörsfakturor samtidigt som man har kunnat eliminera felkällor och behovet av manuell kontroll i faktureringsunderlagen för fraktkostnader.

Lösningen är integrerad med lagersystemet Ongoing Warehouse Systems och kommunikationen mellan systemen sker helt automatiskt. Det användaren gör är att ladda upp fakturaunderlagsfilerna från transportörerna så fördelar systemet ut kostnaderna på rätt order.

Utvecklingen har skett i nära samarbete med e-logistik för att systemet ska passa in i befintliga processer och innebära så lite arbete för användaren som möjligt.

”Ongoings välutvecklade API och den goda supporten från Ongoings utvecklare har varit helt avgörande för att kunna komma fram till den effektiva integrationen med lagersystemet.”
– Erik Ekblom på 4E2

”Erik på 4E2 har varit väldigt lyhörd för våra behov och utvecklat en lättanvänd lösning som gör vår fakturering och uppföljning både säkrare och effektivare.”
– Jonas Berggren VD på Eilogistik

”Vi strävar efter att Ongoing ska bli navet i våra kunders logistikkedjor och tycker därför det är intressant med den här typen av projekt där våra kunder med hjälp av IT-konsulter bygger utökad funktionalitet kring Ongoing.”
– Fredrik Einarsson, VD på Ongoing Warehouse

Om e-logistik:

e-logistik är ett tredjepartslogistikföretag och med målet att vara en ledande svensk aktör för handels- och e-handelsföretag med internationella tillväxtambitioner. Bolaget är baserat i Götene och Göteborg och erbjuder förutom e-handelslogistik även lagerhotell, marknads-kommunikation, porto- och fraktoptimering, legopackning samt kundservicetjänster. Totalt i koncernen hanteras nu närmare 2 miljoner försändelser årligen varav över 50% går internationellt.
Hemsida

*Eilogistik Marknadsservice AB

Ongoing Warehouse

4E2 Produkter