4E2 levererar komplett lösning till E-logistik

4E2 levererar en komplett lösning till Eilogistik AB för visning av produktionsläget i realtid ute i packningen. Lösningen består av molnbaserad programvara för att sammanställa data från lagersystemet Ongoing Warehouse samt hårdvara för att tydligt visa informationen i en produktionsmiljö. Allt är noga framtaget för att vara både kostnadseffektivt och väl anpassat till kundens behov.