Nytt samarbete med Kerry Logistics

4E2 och Kerry Logistics Sweden har inlett ett samarbete där 4E2 fått förtroendet att leverera sin molntjänst 4E2 FraktFaktura. Kerry Logistics använder Ongoing Warehouse där 4E2 FraktFaktura blir ett tillägg som till stor del automatiserar och förenklar fakturering till kund. Genom att användaren laddar upp fakturaunderlaget sköts processen utan handpåläggning vilket minskar risken för fel längs vägen.

– Tanken med 4E2 FraktFaktura och våra andra lösningar är att trimma processen, göra systemet smidigt och att det ska innebära så få klick som möjligt från start till slut. Och vi kan även anpassa efter kund för att få till bästa möjliga lösning. Ongoings välutvecklade API och den goda supporten från deras utvecklare har varit avgörande för att kunna komma fram till den effektiva integrationen med lagersystemet, säger Erik Ekblom på 4E2.

– Den lösning som Erik tagit fram åt oss gör att vi kan bli säkrare och effektivare i vårt arbete, både fakturering och uppföljning blir lättare. Erik har anpassat det efter våra behov och utvecklat en lättanvänd lösning, säger Peter Nilsson på Kerry Logistics Sweden.

Om Kerry Logistics Sweden:
Kerry Logistics Sweden är ett företag med 3PL-verksamhet med säte i Borås som ingår i en koncern med huvudsäte i Hong Kong. De erbjuder helhetslösningar från leverantör till kund, bland annat transport- och speditionstjänster inom sjö, flyg, väg, tåg och intermodala lösningar. Globalt har Kerry Logistics 25 000 anställda, varav merparten i Asien. Den svenska grenen började 1999 som ett fristående företag och ingår sedan 2013 i den globala koncernen. Förutom att tillhandahålla logistiklösningar har Kerry Logistics Sweden även lager- och packverksamhet.
Hemsida:http://www.kerrylogisticssweden.se/