Erik Ekblom

CV

Bricknode AB

Vertical Manager Fund Administration (2016-2018)

Jag ledde arbetet med utveckling, marknadsföring och försäljning av Bricknode Fund Manager, ett affärssystem för fondbolag. Arbetet innebar att ta fram strategi, specificera funktionalitet, prioritera utveckling och samordna interna och externa resurser.

Head of project management (2015-2016)

Jag var ansvarig för arbetet med att implementera Bricknode Broker hos ett antal kunder, bland annat East Capital.

Senior developer (2010-2015)

Jag var med från början av utvecklingen av Bricknode Broker som arkitekt, projektledare och utvecklare. Jag hade ansvar för utvecklingen av bland annat transaktionsfunktionaliteten, databaslagret och affärslogik för värdepappersordrar. Läs här om hur ett väl designat datalager gjorde det lätt för oss att gå över till NoSQL.

Sycap Group (numera Ayondo)

Backend developer (2009-2010)

Mestadels prestandarelaterad utveckling för derivathandel och beräkning av kompositkurser för valutor.

Electrolux

System Manager (1999-2009)

På tio år hinner man med ganska mycket, till exempel:

  • Utveckling materialplaneringssytem.
  • Utveckling av produktionsplaneringssystem för delavsnitt med integring till produktionsutrustning.
  • Business Intelligence för bl.a. kvalitet, produktivitet, inköp och ekonomi.
  • Införande av ett system (MP2) för underhåll och indirekt material inklusive migrering av data från tidigare system och integrering med ekonomisystem och uppföljningsrapporter.
  • Utveckling av ett intranät som har överlevt Electrolux i Mariestad och numera används av Prodma.

De system jag har utvecklat på Electrolux har uteslutande varit webbaserade.

System Developer (1997-1999)

Under somrar, kvällar och helger medan jag studerade och arbetade på Skatteverket utvecklade jag på Electrolux i Mariestad ett system för försäljningsuppföljning och -prognoser samt ett system för orderplanering.